Telefon vxl Örebro: 019-30 86 80
Telefon vxl Flen: 0157-59 90 00 
Journummer under säsong: 072-205 63 33
E-post: info@agripro.se
NYHETER


Våra öppettider:

 

Butik 07.00-17.00

Reservdelar 07.00-16.00

Verkstad 07.00-16.00

 

Lunch 12.00-12.30

 

 
 

Välkommen till Agripro

Amazone slår nytt världsrekord i växtskydd med 1032 hektar på 24 timmar
Är det möjligt att behandla så mycket som 1000 hektar på 24 timmar? Denna fråga kan nu besvaras med ett kraftfullt Ja, och med en behandlad areal på 1032 hektar på 24 timmar, satte Amazone nyligen ett nytt världsrekord med UX11200.
Två rekord i ett
Omräknat till genomsnittlig arbetstakt, klarade ekipaget av 43 hektar per timme, och det var dagens andra världsrekord. Med en tankkapacitet på 12 000 liter och boggieaxel, är UX 11200 den största bogserade sprutan hos Amazone, här utrustad med en 40 meters Super-L-ramp. Sprutan drogs av en Fendt på 330 hästkrafter, som under dagtid hade en genomsnittlig hastighet på 13-15 kilometer i timmen och på natten, då det var vindstilla och dagg, 17 kilometer i timmen. Sprutan fylldes ute på fältet från en vattentank på 21 000 liter och preparatet fylldes från en 1000 liters bulkbehållare.

Världsrekordförsöket, som var planlagt att ta exakt 24 timmar, påbörjades den 3e september klockan 12 på gården Golzow i Brandenburg, Tyskland. På gården odlas 6490 hektar och under normala europeiska växtodlingsförhållanden och sålunda kunde UX 11200-sprutan till fullo visa sina styrkor.

Växtskyddsbehandlingen gjordes i rapsstubb och syftet var att bekämpa spillrapsen med glyfosat. Man körde ut 100 liter vatten per hektar på de 15 fälten, och åtgärden gjordes i samråd med gårdens växtskyddsansvariga. Munstyckena som användes var TurboDrop High Speed ”03” från Agrotop.

Nästan 30 % icke produktiv tid
Statistiken som togs fram i samband med världsrekordförsöket, visade tydligt effekten av fältstorlek och fältform. För fälten med storlek mellan 40 och 124 hektar och en längd på 0,5 till 1,5 kilometer varierade kapaciteten mellan 38 hektar per timme i de svårare fälten och 45 hektar per timme i de bästa. Detta motsvarar 18 procent i kapacitetsskillnad mellan fälttyperna.

Mer anmärkningsvärt är hur viktig den oundvikliga icke produktiva tiden är. Jämför man med den teoretiska arealkapaciteten på 60 hektar per timme, finner man en skillnad på 28 procent. I detta fall kan man, tack vare den stora tankkapaciteten, endast härleda åtta procent direkt till fyllning av sprutan. Så, trots de 103 200 literna sprutvätska som sprutades ut totalt, behövde sprutan bara fyllas tio gånger under världsrekordförsöket. Beroende på hur mycket sprutvätska som fanns i sprutan, tog påfyllningen mellan 10,55 och 13,45 minuter. Sålunda landade man på totalt två timmar för fyllning.

Att flytta sprutan mellan de olika fälten tog totalt nästan 1,5 timmar, vilket mot-svarar ungefär sex procent av den icke produktiva tiden. Ekipaget förflyttade sig totalt nästan 20 kilometer. Slutligen, det mesta av den icke produktiva tiden bestod av körning runt stolpar och hydranter samt vändtegskörning. Trots att formen på fälten var gynnsamma, krävdes en tidsåtgång på 3,5 timmar och nästan 15 procent av den totala icke produktiva tiden.

Omfattande dokumentation

Det var Amazones marknadsföringsteam som var ansvariga för genomförandet av världsrekordförsöket. Försöket delades upp i tre skift med tre olika förare av sprutan. Transportörerna av vattentank och preparat arbetade också i tre skift.

Under världsrekordförsöket installerades en väderstation på gården, där olika data samlades in, som vindhastighet, lufttemperatur, luftfuktighet och liknande. I direkt anslutning till fältet placerades en mobil väderstation som även den mätte vindhastighet, temperatur och luftfuktighet i det specifika fältet, för att snabbt kunna anpassa inställningarna på sprutan eller helt stoppa försöket. Vädret var dock bra hela tiden med två till tre sekundmeter dagtid och så gott som vindstilla nattetid.

En oberoende kontrollant, en journalist från tidningen Traction magazine, var närvarande under hela försöket. Dessutom fanns två universitetsstudenter på plats för att vetenskapligt följa proceduren. Tillsammans med den växtskyddsansvariga på gården gjorde de analyser av behandlingarna på de olika fälten. De kontrollerade bland annat sprutvätskeåtgång, bränsleförbrukning tillsammans med åtgången tid för fyllning och sprutning.

Bästa S&H finansiering:


Nu 0,60 %


April 2015

Söderberg & Haaks Maskinkatalog Lantbruk
NY KATALOG

 
 
 
 
 
Agripro AB
är en komplett leverantör av maskiner i Örebro och Södermanlands län för lantbruks-, skogs och entreprenadsektorn. Företaget grundades 1978 och har sedan 1982 varit beläget i Frommesta, där ni fortfarande finner oss. I slutet av 2008 utökade vi vårt distrikt till att även omfatta Sörmland och vi finns nu i Flen i mycket väl anpassade lokaler. Vi samarbetar med många av de ledande leverantörerna av traktorer och maskiner, vilket alltid garanterar kunden en snabb och säker service med hög kvalitet den dagen det behövs. Vi står för kvalitet, långsiktighet och värnar mycket om den personliga kontakten med våra kunder.

Auktoriserad S&H handlare