Telefon vxl Örebro: 019-30 86 80
Telefon vxl Flen: 0157-59 90 00 
Journummer under säsong: 072-205 63 33
E-post: info@agripro.se
NYHETER


Våra öppettider:

 

Butik 07.00-17.00

Reservdelar 07.00-16.00

Verkstad 07.00-16.00

 

Lunch 12.00-12.30

 

 
 

Välkommen till Agripro

Krone når målet
Krone Group rapporterar försäljning för mer än 1,6 miljarder euro för det senaste räkenskapsåret, vilket innebär en ökning på nio procent jämfört med föregående års siffra på cirka 1,5 miljard. Försäljningen i Tyskland ökade med fem procent jämfört med föregående år till 459 miljoner euro. Samtidigt ökade exportförsäljningen med elva procent till 1 167 miljoner euro. Detta betyder att omsättningen för Krone Group fördelas på 28 procent för den inhemska marknaden och 72 procent för exportmarknaden. Föregående år var motsvarande siffror 29 respektive 71 procent.

Trailerdivisionen ökade försäljningen med nästan 17 procent till cirka 1,08 miljarder euro (föregående år: 925 miljoner). Företaget befäster därigenom sin position i den synnerligen konkurrensutsatta marknaden. Tyskland kvarstår som Krones primära marknad, vilken genererar runt 28 procent av företagets omsättning.  Exportförsäljningen har stigit med 20 procent, från 647 miljoner euro till 776 miljoner. De viktigaste exportmarknaderna är Skandinavien, de baltiska staterna och östra Europa.

 

Efter fyra väldigt starka år för lantbruksmaskiner och reservdelar där försäljningen ökade, resulterade året 2013/2014 i ett lätt nedåtgående. Sålunda sjönk omsättningen för divisionen för lantbruksmaskiner till 548 miljoner euro jämfört med 564 miljoner föregående tolvmånadersperiod. De 548 miljonerna fördelas enligt följande; Tyskland 28 procent, mellersta och norra Europa 33 procent, östra Europa 14 procent samt övriga världen 25 procent.

 

På bokslutsdagen hade eget kapital ökat från 316 miljoner euro till 354 miljoner medan soliditeten hade ökat från 43,9 procent till 46,4 procent. Krone Group har för närvarande tillgång till medelfristigt och långfristigt kapital på 614 miljoner euro (föregående år 584 miljoner euro)

 

Investeringar, strategier och arbetskraft

Även under det förra räkenskapsåret fortsatte Krone med de planerade investeringarna i anläggningen i Spelle. Byggnationen av Technology Centre var ännu en systematisk implementering i handlingsplanen ”MBK 2015” som lanserades under 2010 vars målsättning är en långsiktig omstrukturering i anläggningen för produktion av lantbruksmaskiner. I divisionen för trailrar har investeringarna fokuserats på utvecklingen av ”All-in-Krone”- trailern där alla delar ska vara märkta med Krone och ett reservdelsnummer från Krone. Detta ger transportörerna en enda kontaktpunkt oavsett om det gäller service, underhåll eller reservdelar. Dessutom har Krone definitivt stärkt sin position när det gäller service och man har öppnat en ny online shop för trailerkunder. Företaget har även gjort en stor investering i datahantering och man har satt upp team med experter i anläggningarna i Spelle och Werlte.

 

Genomsnittligt antal anställda runt om i världen hos Krone Group ökade till 2614 (föregående år 2406). Antalet inkluderar 203 lärlingar (139 föregående år). Ökningen i personalantalet härleds delvis till ett antal tillfälligt anställda vid anläggningen för lantbruksmaskiner i Spelle.

 

”Förra året var ett ansträngande men lyckosamt år för oss” säger företagets chef Bernhard Krone. ”Vi har uppfyllt våra åtaganden och vi har noggrant gjort vår hemläxa. Inte bara med hänsyn till produktionsteknologi där vi idag är ledande, vi har även befäst vår position som en komplett serviceleverantör för både lantbruksmaskiner och trailrar. Detta ger en stabil grund som vi kan bygga vidare på kommande år och vi kan även fortsätta växa, både i gamla och nya marknader. ”

 
 
Agripro AB
är en komplett leverantör av maskiner i Örebro och Södermanlands län för lantbruks-, skogs och entreprenadsektorn. Företaget grundades 1978 och har sedan 1982 varit beläget i Frommesta, där ni fortfarande finner oss. I slutet av 2008 utökade vi vårt distrikt till att även omfatta Sörmland och vi finns nu i Flen i mycket väl anpassade lokaler. Vi samarbetar med många av de ledande leverantörerna av traktorer och maskiner, vilket alltid garanterar kunden en snabb och säker service med hög kvalitet den dagen det behövs. Vi står för kvalitet, långsiktighet och värnar mycket om den personliga kontakten med våra kunder.

Auktoriserad S&H handlare